Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening

Jämtlands län

Information

Ekonomisk förening finns det flera av i Bräcke och Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening är ett av dem. Jämtlands län är ett stort län där det finns många företag där och Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening är ett av dem. Statusen för Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening är att Bolaget är aktivt.

Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening är ett Ekonomisk förening och skapades 1998-05-15. Det finns flera olika företag i Jämtlands län som är ett stort län. Bräcke där företaget finns i jobbar för att företag som Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening ska trivas.

Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 2000-08-14. I Bräcke så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att sälja turistmål i egen regi samt på provisionsbasis här i bygden, även sälja tjänster till företag, föreningar och privatpersoner, som kamerala, städ, kansli och byvaktmästaretjänster m m. Medlemmarna erbjuds att köpa dessa tjänster, och beredas arbetstillfällen samt arbeta ideellt i föreningen. Föreningen kommer att arbeta för att utveckla medlemmarnas företags- och framtidsidéer till framgångsrika kooperativ och företag. Att verka för etableringar, boende och inflyttning i Bodsjö. Föreningen ska även främja utvecklingen inom andra områden exempelvis sociala, kulturella och miljövårdande. På så sätt sträva att skapa nya arbetstillfällen. Föreningen har även till ändamål att via avtal eller överenskommelser med centrala statliga och andra servicegivare tillhandahålla serviceverksamhet för hushåll och företag i Bodsjöbygden i Bräcke kommun.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening är momsregistrerat och det har de varit sedan 2000-08-14.

Idag är Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening och det finns flera företag som är det idag i Bräcke.

Vill man komma i kontakt med Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0693-52044.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Dahl, Åke Vidar -Levin, Lars Göran -Norberg Nyström, Berit Kristina.

De som är på något sätt har med Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening är Andersson Engelmark, Anna Kristina L som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Bengtsson, Ulla Birgitta som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Åke Vidar som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Levin, Lars Göran som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg Nyström, Berit Kristina som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Edin Birgersson, Laila Jeanette som är född 1960 och har titeln SuppleantLewin, Anna Birgitta som är född 1948 och har titeln Suppleant, Mårtensson, Ingrid Astrid Camilla som är född 1965 och har titeln Suppleant, Norberg, Barbro Angela som är född 1948 och har titeln SuppleantRylander, Bo Magnus som är född 1941 och har titeln Suppleant.

Bodsjöbygdens turist & utveckling ekonomisk förening har 769603-1009 som sitt organisationsnummer.